Nota legal

INFORMACIÓ LEGAL

La informació continguda en aquestes pàgines Web és la vigent en la data de la
seva última actualització i ha de ser considerada com una informació introductòria per a l'usuari, relativa als productes i serveis i altres informacions incloses.

City Hotels Hispania rebutja qualsevol responsabilitat derivada de la mala utilització dels continguts i es reserva el dret, quan ho consideri oportú, a actualitzar-los, eliminar-los, limitar-los o impedir l'accés a ells, de manera
temporal o definitiva.

City Hotels Hispania no assumeix cap responsabilitat derivada dels continguts de terceres parts en els enllaços als quals es fa referència en aquestes pàgines.

City Hotels Hispania no es fa responsable dels possibles errors de seguretat que es puguin produir pel fet d'utilitzar ordinadors infectats amb virus informàtics. Tampoc no es fa responsable de les conseqüències que es puguin derivar del mal funcionament del navegador o de l'ús de versions no actualitzades d'aquest.

La reproducció, còpia, ús, distribució, comercialització, comunicació pública o qualsevol altra activitat que es pugui fer amb la informació continguda en aquestes pàgines web i realitzada sense autorització de City Hotels Hispania és una infracció castigada per la legislació vigent.

Titular: City Hotels Hispania, S.L.
Adreça: C/ Joaquim Molins, 5-7 6ª Planta E-08028 Barcelona.
Contacte: Tel.: 93 405 33 36 . Fax: 93 439 67 19 . E-mail: central@cityhotels.es
Dades registrals: Registre Mercantil de Barcelona - Tom: 24.442, Foli: 205, Full: B-1316199, Inscripció 1anewsletter cityhotels

city hotels a les xarxers socials

Segueix-nos a